Caută
Close this search box.

Lucrari hidroedilitare apa-canal

Proiecte

Lucrari executate - Lucrari hidroedilitare apa-canal

 • Alimentare cu apă potabilă şi de incendiu în comuna Urecheşti, jud. Bacău. Beneficiar: Comuna Urecheşti, judeţul Bacău.
 • Alimentare cu apă a comunei Dumitreşti – Judeţul Vrancea , satele Trestia, Siminoc, Motnau, Dumitrestii de Sus, Dumitresti resedinta, Blidari, Bicestii de Sus, Galoiesti. Beneficiar: Comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea;
 • Alimentare cu apă în Comuna Gropniţa, Judeţul Iaşi. Beneficiar: Comuna Gropniţa, judeţul Iaşi;
 • Alimentare cu apă a localitatilor: Făget, Bolovăniş, Tărhăuşi şi Ghimeş, com. Ghimeş-Făget, judeţul Bacău. Beneficiar: Comuna Urecheşti, judeţul Bacău.
 • Alimentare cu apă potabilă a comunei Dumitreşti, satele Trestia, Siminoc, Motnău, Dumitreştii de Sus, Dumitreşti Reşedinţă, Blidari, Biceştii de Sus şi Galoieşti- judeţul Vrancea PROIECT CALAMITAT IN URMA INUNDAţIILOR. Beneficiar: Comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea;
 • înfiinţare distributie gaze naturale, canalizare, statie epurare si extindere alimentare cu apă, Comuna Traian, judetul Bacau. Beneficiar: Comuna Traian, judeţul Bacău;
 • Alimentare cu apă în comuna Fărăoani, judeţul Bacău. Beneficiar: Comuna Fărăoani, judeţul Bacău;
 • Alimentare cu apă în localităţile Vizureni, Criveşti, comuna Tutova, jud. Vaslui. Beneficiar: SOLEL BONEH INTERNATIONAL ROMANIA SRL BUCUREŞTI;
 • Alimentare cu apă în comuna Prisecani, judeţul Iaşi. Beneficiar: SOLEL BONEH INTERNATIONAL ROMANIA SRL BUCUREŞTI;
 • Execuţia, finalizarea asigurarii utilităţilor la unităţile şcolare din mediul rural – judeţul Iaşi : Bivolari, Halceni, Focuri, Balteni, Luceni, Victoria, Vânători. Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi;
 • Sisteme de alimentare cu apă pentru şcolile din judeţele Vaslui, Iaşi şi Botoşani. Beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii reprezentat prin Unitatea de Management a Proiectelor de Reabilitare a Şcolilor, Proiectul pentru învăţământ Rural.
 • Alimentarea cu apă a municipiului Pascani. Beneficiar: CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SRL IASI;
 • Reţea de canalizare strada Misai şi strada Sadoveanu, mun. Iaşi. Beneficiar: R.A.J.A.C. IAŞI;
 • Reţea canalizare strada şi stradela Barbu Lăutaru, mun. Iaşi. Beneficiar: R.A.J.A.C. IAŞI;
 • Reţea de canalizare strada Zimbru din Municipiul Iaşi. Beneficiar R.A.J.A.C. IAŞI;
 • Colector canalizare, stradela Gloriei, localitatea Iaşi.
 • Lucrări de canalizare, statie de epurare, instalaţie de apă potabilă şi incendiu pentru Obiectivul Abator păsări în comuna Podu Iloaie, judeţul Iaşi. Beneficiar: SC ROM TRADING COMPANY SRL Iaşi;
 • Sistem de alimentare cu apă potabilă sat Brateş, comuna Tarcău, judeţul Neamţ. Beneficiar Comuna Tarcău, judeţul Neamţ;
 • Sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în Comuna Trifesti, judeţul Iaşi. Beneficiar: Comuna Trifeşti, judeţul Iaşi;
 • înfiinţarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a satelor Rediu si Breazu din comuna Rediu, judeţul Iasi. Beneficiar: Comuna Rediu, judeţul Iaşi.
 • Foraje de mare adancime executate cu instalatie de foraj FA1